Göran

Har mottagit Strömsunds kommuns kulturstipendium och blivit väl bemött för "dikter i verkligheten".