Göran Drakestig

Poeten, dramatikern och tusenkonstnären.  

Efter minröjningen

 

Ett magasin
med tre skarpa
kärlekspatroner

Laddar vi
medan vi intar
nya positioner

Träffbilden
ökar när du
når min frekvens

När jag siktar in
mig mot ditt hjärta
vet jag hur kärlek känns

ERKÄNNANDEN

     "Strömsunds kommuns kulturstipendium" 

 

På föryngringsytan

 

Ur allt sot så spirar hon

så mycket resligare än allt annat

 

Är då döden något att frukta?